Markkant Personeelsdiensten

kandidaten

De werkwijze van Markkant Personeelszaken bestaat uit een 7 stappenplan:

  1. intakegesprek;
  2. ppa;
  3. gesprek bij opdrachtgever;
  4. referentiecontrole;
  5. arbeidsvoorwaardelijk gesprek bij opdrachtgever;
  6. begeleiding;
  7. tijdpad procedure.

intakegesprek
De kandidaat kan op twee manieren in contact komen met Markkant Personeelsdiensten. De eerste mogelijkheid is via een open sollicitatie, waarbij op een oriënterende wijze naar de mogelijkheden van de kandidaat wordt gekeken. Wanneer er zich een passende vacature voordoet, zal de kandidaat benaderd worden. De tweede mogelijkheid is via een rechtstreekse sollicitatie op een vacante functie. De kandidaat wordt hierbij functie- en competentiegericht geïnterviewd.
TOP

personal potential analysis (PPA)
Een heldere interpretatie van persoonlijke talenten en groeikansen voor het optimaal benutten van loopbaanmogelijkheden van de huidige arbeidsmarkt.

psychologische achtergrond
De PPA is gebaseerd op de persoonlijkheidstheorieën van Jung en Catell die stelden dat de persoonlijkheid omschreven kan worden als en combinatie van verschillende trekken. Een trek bestaat uit 2 eigenschappen die extremen vormen (elkaars tegenovergestelde). Bijvoorbeeld: extravert-introvert, stabiel-instabiel, verstandelijk & nuchter-intuïtief. Deze trekkentheorie werd gecombineerd met een frisse kijk op de huidige arbeidsmarkt en leverde meer dan 50 eigenschappen (meer dan 25 trekken) op. Met de PPA methode wordt dus eigenlijk de psychologische blauwdruk van kandidaten in kaart gebracht.
TOP

gesprek bij opdrachtgever
De kandidaat krijgt één of meerdere gesprekken met de direct leidinggevende en eventueel met andere relevante relaties van de toekomstige functiehouder binnen de organisatie.
TOP

referentiecontrole
Markkant Personeelsdiensten trekt (met instemming van kandidaat) minimaal twee referenties na voordat het vervolgproces in gang wordt gezet.
TOP

arbeidsvoorwaardelijk gesprek bij opdrachtgever
Hierbij worden de arbeidsvoorwaarden tussen opdrachtgever en kandidaat afgestemd.
TOP

begeleiding
Nadat de kandidaat gestart is bij de opdrachtgever houdt Markkant Personeelsdiensten met de opdrachtgever en de kandidaat evaluatiegesprekken teneinde de ontwikkelingen en (indien nodig) de communicatie te bevorderen.
TOP

tijdpad procedure
Markkant Personeelszaken verwacht vanaf het intakegesprek (bij een rechtstreekse sollicitatie) binnen vijf weken tot afronding van procedure te komen.
TOP