Markkant Personeelsdiensten

organisatie

De deskundigheid van Markkant Personeeldiensten is de pijler waarop de dienstverlening is gebaseerd. Het persoonlijke karakter in de relatie met opdrachtgevers en kandidaten zorgt voor een situatie waarin vertrouwelijke en gevoelige onderwerpen op de juiste wijze worden gewaardeerd en behandeld.

De kwaliteit van de dienstverlening vloeit rechtstreeks voort uit de deskundigheid en jarenlange relevante ervaring op HRM gebied en is de sleutel tot een succesvolle samenwerking met opdrachtgevers. Centraal in het denken en handelen staat het voortdurend aanpassen van onze dienstverlening aan de wensen van onze opdrachtgevers. Om dit te realiseren blijft Markkant Personeelsdiensten voortdurend investeren in klantenbinding, het sturen op klantwaarde en het aanbieden van een gedifferentieerd aanbod op maat.

Deze werkwijze komt namelijk naar voren in de manier waarop de relaties en contacten met de opdrachtgevers en kandidaten worden onderhouden en de manier waarop de opdrachten worden uitgevoerd. De kwaliteit van de werkzaamheden zijn herkenbaar in de volgende kwaliteitsaspecten:

  • De definiëring van het organisatie- en functieprofiel op basis van een grondige intake met behulp van competentiemanagement.
  • De competentiegerichte interviews, persoonlijkheidsanalyses, PPA en referentiecontroles.
  • De snelheid waarmee kandidaten in contact met de opdrachtgevers worden gebracht.
  • De zorgvuldigheid waarmee met geselecteerde kandidaten wordt omgegaan.
  • De evaluatiegesprekken met de opdrachtgever en de kandidaat in het eerste dienstjaar van de werknemer.