Markkant Personeelsdiensten

werkwijze

Als ondernemer heeft u te maken met personeelszaken binnen uw bedrijf. Een aparte personeelsafdeling of -functionaris is echter voor de meeste MKB bedrijven niet rendabel vanwege de (geringe) hoeveelheid medewerkers. Personeelszaken wordt vaak door u of een van uw medewerkers "erbij" gedaan. In de praktijk blijkt dat geen gemakkelijke opgave te zijn want het vraagt veel tijd. Tijd die u liever aan uw core-business besteedt. Goed personeelsbeleid voorkomt veel problemen en verhoogt de kwaliteit van uw onderneming. Immers, de kwaliteit van iedere onderneming wordt voor een groot gedeelte bepaald door de mensen die er werken.

Daarom is het te overwegen bepaalde tijdrovende personeelszaken uit te besteden aan een adviesbureau dat zich in de ondersteuning en begeleiding van MKB bedrijven heeft gespecialiseerd, Markkant Personeelsdiensten. De werkwijze van Markkant Personeelsdiensten is gericht op het voor de onderneming zo effectief mogelijk opzetten en uitvoeren van personeelszaken. Hierbij hangt het van uw behoeften af welke diensten worden ingezet. Samen bespreken we de huidige situatie en de mogelijkheden. U heeft persoonlijk contact met ons zodat afstemmingsfouten worden vermeden. Het inzetten van Markkant Personeelsdiensten zorgt er voor dat veel van de tijd en de kosten snel worden terugverdiend.

Uitvoeringsvormen:

  • jaarabonnement (bijv. een dagdeel per week of twee weken);
  • interim P&O (bijv. voor vervanging);
  • projectmatige uitvoering (bijv. een w&s-procedure);
  • advisering/consultancy (bijv. optimalisatie verhouding vaste medewerkers en flexmedewerkers).